STATUT 
  CELE 
  SKŁAD ZARZĄDU GŁÓWNEGO 
  SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ 
  CZŁONKOSTWO 
  LEKARZE 
  DIAGNOŚCI LABORATORYJNI 
  NAUKI PODSTAWOWE 
  KRONIKA 
  KRONIKA ZDJĘCIA 
  NAGRODA MŁODYCH 
  LINKI 
  ANDROLOGIA 
  REKOMENDACJE 
  NEWSLETTER EAA 
  POSTĘPY ANDROLOGII ONLINE  
  CERTYFIKAT Z ANDROLOGII KLINICZNEJ 
  AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA 
  TERMINARZ IMPREZ 
 
  POSTĘPY ANDROLOGII ONLINE 


 
CZŁONKOSTWO

        Tryb uzyskiwania członkostwa
w Polskim Towarzystwie Andrologicznym

Członkiem Zwyczajnym może być lekarz medycyny pracujący w dziedzinie andrologii, który ma przynajmniej roczny staż pracy w/w przedmiocie lub osoba posiadająca wyższe wykształcenie i pracująca naukowo w dziedzinie andrologii. O przyjęciu Członka Zwyczajnego do Towarzystwa decyduje Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji i poparcia jednego z Członków Zwyczajnych.

Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna bez względu na jej narodowość lub przynależność państwową, szczególnie zasłużona w dziedzinie andrologii. Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego.

Członkiem Towarzyszącym może być osoba pracująca w dziedzinie andrologii jako pomoc techniczna lub pielęgniarka, a także student. O przyjęciu Członka Towarzyszącego do Towarzystwa decyduje Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji i poparcia jednego z Członków Zwyczajnych.

Członkiem Wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która chce finansowo lub w inny sposób wspierać materialnie działalność Towarzystwa. O przyjęciu Członka Wspierającego do Towarzystwa decyduje Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji.

WZORY DEKLARACJI CZŁONKOWSKICH

Deklaracja Członkowska Członka Zwyczajnego        - zobacz
Deklaracja Członkowska Członka Towarzyszącego   - zobacz
Deklaracja Członkowska Członka Wspierającego       - zobacz

                

       Składka członkowska
w Polskim Towarzystwie Andrologicznym

Składka członkowska dla Członka Zwyczajnego i Towarzyszącego wynosi 100 zł, a dla Członka Wspierającego 1000 zł na rok.

Wpłat można dokonywać przelewem na konto:

Polskie Towarzystwo Andrologiczne
ul. Sterlinga 5, 91-425 Łódź
PKO BP S.A. I Oddział w Łodzi
nr konta 08 1020 3147 0000 8302 0003 8950

TERMINARZ IMPREZ
«
Sierpień 2017
»
ND PN WT ŚR CZ PT SB
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Polskie Towarzystwo Andrologiczne
Katedra Andrologii i Endokrynologii Plodności
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ul. Sterlinga 5, 91-425 Łódż
Tel/fax: 42 633-07-05
e-mail: pta@andrologia-pta.com.pl
NIP: 725-17-39-367      REGON: 471536477
KRS 0000158656


 

 Sobota, 19 Sierpień 2017,