.  

Informacja!

Integer condimentum lectus id luctus volutpat. Aliquam erat volutpat. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Proin retro Aliquam erat volutpat.Aliquam erat volutpat.rutrum porttitor. Aenean sed ex a est molestie pretium quis eget mi. Vestibulum eleifend accumsan tempor.

  KRONIKA


Kronika i bieżące inicjatywy Polskiego Towarzystwa Andrologicznego

Polskie Towarzystwo Andrologiczne (PTA) powstało 16 czerwca 1993 r.

PTA liczy obecnie 215 Członków Zwyczajnych.

Godność Członka Honorowego PTA nadano:

 • prof. Emilowi Steinbergerowi (Huston, Texas, USA) w 1997 r.
 • prof. Annie Steinberger (Huston, Texas, USA) w 1997 r.
 • prof. Michałowi Bokińcowi w 2002 r.
 • prof. Marianowi Semczukowi w 2007 r.
 • prof. Leszkowi Bablokowi w 2011 r.
 • prof. Dimitriosowi Adamopoulosowi (Ateny, Grecja) w 2011 r.
 • prof. Ewie Rajpert-DeMeyts (Dania) w 2015 r.
 • prof. Krzysztofowi Kuli w 2015 r.

Z okazji 20-lecia Towarzystwa w 2014 r. wręczono Medale Zasłużonym dla Polskiego Towarzystwa Andrologicznego: prof. Krzysztofowi Kuli i prof. Grzegorzowi Jakielowi byłym Przewodniczącym PTA.

ZMARLI

 • dr med. Maria Bik-Matuszczyk, członek Komisji Rewizyjnej PTA - 1998 r.
 • prof. dr hab. med. Jan Tomala , członek Zarządu Głównego PTA - 2000 r.
 • prof. dr hab. med. Michał Bokiniec, Członek Honorowy PTA - 2003 r.
 • dr med. Jacek Huk - 2007 r.
 • prof. Emil Steinberger, Członek Honorowy PTA - 2008 r.
 • prof. dr hab. med. Maciej Czaplicki, członek Zarządu Głównego PTA - 2008 r.
 • dr med. Beata Ciesielska - 2011 r.
 • prof. Krzysztofowi Kuli w 2015 r.

Pierwszym Przewodniczącym

Zarządu Głównego PTA, wybranym dwukrotnie w 1994 i 1998 r., był prof. Krzysztof Kula. W latach 2002-2006 i 2007-2011 Przewodniczącym był prof. Grzegorz Jakiel. W latach 2011-2014 Przewodniczącą była prof. Jolanta Słowikowska-Hilczer, która ponownie została wybrana na lata 2015-2019.

PTA organizuje coroczne sympozja naukowo-szkoleniowe tzw. Dni Andrologiczne oraz co 4 lataKongresy Andrologiczne. Jedną z ważniejszych inicjatyw PTA było zorganizowanie w Krakowie w1997 r. Sympozjum Satelitarnego dla VI Międzynarodowego Kongresu Andrologii. Sympozjum poświęcone było hormonalnej kontroli spermatogenezy. Członkowie Towarzystwa mieli okazję wysłuchać wykladów 15 światowych autorytetów z dziedziny andrologii, a także przedstawić własne prace naukowe. Obecny był cały Zarząd Międzynarodowego Towarzystwa Andrologicznego (ISA) wraz z Przewodniczącym dr Goeffreyem Waitesem.

Od 2005 r. PTA przyznaje corocznieNagrodę Młodych im. Prof. Michała Bokińca Nagroda przyznawana jest za pracę naukową z dziedziny andrologii opublikowaną w roku poprzedzającym jej przyznanie. Po raz pierwszy Nagrodę otrzymał w 2006 r. dr n. med. Paweł Jóźków z Katedry i Zakładu Medycyny Sportowej AWF we Wrocławiu, za pracę „Hormonal markers of aging in men with laryngeal carcinoma” (Head & Neck 2005; 27: 243-7).

Członkowie Towarzystwa czynnie uczestniczą w międzynarodowych konferencjach i sympozjach naukowych, gdzie sąnagradzani:

 • 5th International Congress of Andrology, Kyoto, Japonia, 1993 r., nagroda dla pracy:
 1. Kula K, Słowikowska-Hilczer J (Łódź): Stimulation of testicular growth and the first spermatogenesis in rats by combined administration of testosterone and estradiol.
 • 6th International Congress of Andrology, Salzburg, 1997 r., nagroda dla pracy:
 1. Walczak R, Rahman NA, Oszukowska E, Kula K (Łódź): Administration of estradiol fascilitates a stimulatory effects of FSH on first spermatogenesis and testicular growth.
 • 10th Annual Meeting of the German Society of Andrology, Műnster, Niemcy, 1998 r., nagroda za pracę:
 1. Słowikowska-Hilczer J, Walczak R, Kula K (Łódź): Gonocytes in functionally disturbed prepubertal human testes.
 • 1st European Congress of Andrology, L'Aquilla, Włochy, 2000 r., nagrody dla prac:
 1. Słowikowska-Hilczer J, Marchlewska K, Oszukowska E, Walczak-Jędrzejowska R, Kula K (Łódź): Spermatogenesis is a target for thyroid hormone.

 2. Wieczorek P, Bokiniec M, Jakiel G, Bakalczuk S, Korobowicz E, Bieganowska-Klamut Z (Lublin): Transrectal ultrasound of prostate and seminal vesicles in obstructive decrease of infertility.

 3. Laszczka A, Sławiński J, Godlewski M, Kwiecińska T, Wierzuchowska D, Szczęśniak-Fabiańczyk B (Kraków, Poznań): Ultraweak luminescence as a new tool for spermatozoa investigation (an example of domestic animals spermatozoa).

 4. Bablok L, Frącki S, Czaplicki M, Wielgoś M (Warszawa): The naloxone test in varicocele patients

 • 7th International Congress of Andrology Montreal, Kanada, 2001 r., nagroda dla pracy:
 1. Wieczorek P, Korobowicz E, Jakiel G, Bakalczuk S, Przytuła-Piłat M, Bokiniec M, Semczuk M (Lublin): 4-D endorectal ultrasound in diagnosis of obturative decrease of fertility.
  8th International Congress of Andrology, Seul, Korea, 2005 r., nagroda dla pracy:
 1. Bakalczuk G, Mroczkowski A, Bakalczuk S, Jakiel G (Lublin): Evaluation of induction of acrosome reaction in human spermatozoa after preparation, estimated using monoclonal antibodies anty-CD46.
 • 15th European Testis Workshop, Finlandia, 2008, nagroda dla pracy:
 1. Zawadzka E, Walczak-Jędrzejowska R, Oszukowska E, Guminska A, Marchlewska K, Kula K, Slowikowska-Hilczer J (Łódź): Xenoestrogen zearalenone has a negative impact on seminiferous tubule growth in prepubertal rats
 • 20th Annual Meeting of the German Society of Andrology, Halle, Niemcy, 2008 r., nagroda dla pracy:
 1. Zawadzka E, Walczak- Jedrzejowska R, Oszukowska E, Guminska A, Marchlewska K, Kula K, Slowikowska-Hilczer J (Łódź): Negative impact of diethylstilbestrol and zearalenone on testis growth and development in prepubertal rats.
 • 5th European Congress of Andrology, Rzym, 2008 r., nagroda dla pracy:
 1. Gumińska A, Oszukowska E, Walczak-Jedrzejowska R, Marchlewska K, Kula K, Slowikowska-Hilczer J (Łódź): Testicular dysgenesis syndrome: Less advanced disturbances of testicular organogenesis are connected with higher incidence of germ cell neoplasia.
 • 8th European Congress of Andrology, Barcelona, 2014 r., nagroda za pracę:
 1. Walczak-Jedrzejowska R, Marchlewska K, Oszukowska E, Filipiak E, Słowikowska-Hilczer J, Kula K. Hormonal modulation of androgen receptor density in developing testes vs. initiation of spermatogenesis.

Międzynarodowym Towarzystwie Andrologicznym Od 1995 r. PTA jest afiliowane przy (Internatinal Society of Andrology - ISA), działającym od 1976 r. (www.andrology.org).(www.andrology.org).

Członkowie PTA aktywnie uczestniczą w europejskich inicjatywach andrologicznych organizowanychprzez European Academy of Andrology (EAA) (www.andrologyacademy.net).
Prof. Krzysztof Kula był współzałożycielem EAA i członkiem pierwszego Zarządu w latach 1992-2002. Był także członkiem Komisji Publikacyjnej EAA w latach 2007-2010. W 2006 r. prof. Jolanta Słowikowska-Hilczer została wybrana członkiem Zarządu EAA na lata 2007-2010, a także członkiem Komisji Edukacji oraz Komisji Akredytacji Centrów Kształcenia Klinicznego EAA, której członkiem jest nadal. Członkami Rzeczywistymi (Full Members) EAA są:

 • prof. Krzysztof Kula od 1992 r.
 • prof. Jolanta Słowikowska-Hilczer od 1994 r.
 • prof. Barbara Bilińska od 2008 r.
 • prof. Piotr Jędrzejczak od 2008 r
 • prof. Grzegorz Jakiel od 2010 r.

Członkowie PTA uczestniczą w krajowych i międzynarodowych kursach podyplomowych z dziedziny andrologii. W Centrum Szkolenia Klinicznego Europejskiej Akademii Andrologii w Łodzi prowadzone są kursy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) dla lekarzy i diagnostów laboratoryjnych z zakresu diagnostyki andrologicznej (www.andrologia-eaa.umed.lodz.pl). Od 2010 r. pod patronatem PTA w Krakowie prowadzone są kursy z seminologii (www.and.org.pl). Międzynarodowe kursy podyplomowe dla lekarzy organizowane są przez Europejską Akademię Andrologii (EAA) (www.andrologyacademy.net).

Członkowie PTA uczestniczą w krajowych i międzynarodowych kursach podyplomowych z dziedziny andrologii. W Centrum Szkolenia Klinicznego Europejskiej Akademii Andrologii w Łodzi prowadzone są kursy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) dla lekarzy i diagnostów laboratoryjnych z zakresu diagnostyki andrologicznej (www.andrologia-eaa.umed.lodz.pl). Od 2010 r. pod patronatem PTA w Krakowie prowadzone są kursy z seminologii (www.and.org.pl). Międzynarodowe kursy podyplomowe dla lekarzy organizowane są przez Europejską Akademię Andrologii (EAA) (www.andrologyacademy.net).

EAA organizuje także międzynarodowy egzamin specjalizacyjny z andrologii klinicznej. Dotychczas certyfikaty EAA androloga klinicznego uzyskali: prof. dr hab. med. Krzysztof Kula (Łódź), prof. dr hab. med. Jolanta Słowikowska-Hilczer (Łódź), dr n. med. Elżbieta Oszukowska (Łódź), dr med. Marek Ciesielski (Poznań), dr med. Piotr Świniarski (Bydgoszcz), dr Michał Kupś (Szczecin), dr Tomasz Purwin (Giżycko), dr Marta Sochaj (Łódź). Informacje na temat specjalizacji z andrologii klinicznej można uzyskać na stronie internetowej Centrum EAA w Łodzi (www.andrologia-eaa.umed.lodz.pl) oraz Europejskiej Akademii Andrologii (www.andrologyacademy.net)