.  
  O NAS


Polskie Towarzystwo Andrologiczne (PTA) powstało 16 czerwca 1993 r

Towarzystwo liczy obecnie 258 Członków Zwyczajnych, 1 Członka Wspomagającego i 8 Członków Honorowych. Godność Członka Honorowego PTA nadano prof. Emilowi Steinbergerowi (Huston, Texas, USA) w 1997 r., prof. Annie Steinberger (Huston, Texas, USA) w 1997 r., prof. Michałowi Bokińcowi w 2002 r., prof. Marianowi Semczukowi w 2007 r., prof. Leszkowi Bablokowi w 2011 r. i prof. Dimitriosowi Adamopoulosowi (Ateny, Grecja) w 2011 r., prof. Ewie Rajpert-DeMeyts (Kopenhaga, Dania) w 2015 r. i prof. Krzysztofowi Kuli w 2015 r.

Pierwszym Przewodniczącym Zarządu Głównego PTA, wybranym dwukrotnie w 1994 i 1998 r., był prof. Krzysztof Kula. W latach 2002-2006 i 2007-2011 Przewodniczącym był prof. Grzegorz Jakiel. 14 kwietnia 2011 r. Przewodniczącą została wybrana prof. Jolanta Słowikowska-Hilczer na lata 2011-2015, a następnie na lata 2016-2019. 

Od 1998 r. PTA organizuje coroczne sympozja naukowo-szkoleniowe tzw. Dni Andrologiczne, które od 2015 r. nazywane są Konferencjami PTA.

Od 2005 r. PTA przyznaje corocznie Nagrodę Młodych im. Prof. Michała Bokińca. Nagroda przyznawana jest za pracę naukową z dziedziny andrologii opublikowaną w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.

Od 1995 r. PTA jest afiliowane przy  Internatinal Society of Andrology (ISA), działającym od 1976 r. (www.andrology.org). Członkowie PTA aktywnie uczestniczą w europejskich inicjatywach andrologicznych organizowanych przez European Academy of Andrology (EAA) (www.andrologyacademy.net). 

Od 2014 r. PTA wydaje czasopismo naukowe "Postępy Andrologii Online" dostępne na stronie internetowej www.postepyandrologii.pl.  Redaktorem Naczelnym jest prof. Małgorzata Piasecka.

Od 2016 r. PTA we współpracy z Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL) prowadzi praktyczne kursy z badania nasienia metodą manualną wg procedury zalecanej przez WHO (2010 r.). Dotychczas przeszkolono 220 diagnostów. W ramach tej współpracy opracowano podręcznik przedstawiający te procedury w języku polskim.

W 2016 r. PTA podjeło inicjatywę organizacji kursów i prowadzenia egzaminów dla lekarzy, którzy chcą uzyskać Certyfikat z andrologii klinicznej. Dotychczas Certyfikat uzyskało 46 lekarzy.