.  
  AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA

»  14 Dzien Andrologiczny - czytaj >>>
»  15 Dzien Andrologiczny - czytaj >>>
»  16 Dzien Andrologiczny - czytaj >>>
»  17 Dzien Andrologiczny - czytaj >>>
»  18 Dzien Andrologiczny - czytaj >>>
»  19 Dzien Andrologiczny - czytaj >>>
»  20 Dzien Andrologiczny - czytaj >>>

 Kontrola jakości badania nasienia

Informujemy, że 10 czerwca 2019 rozpoczyna się I runda przygotowanej w Polsce międzylaboratoryjnej kontroli jakości (biegłości) ogólnego badania nasienia (spermcontrol.pl) opracowana zgodnie z wytycznymi WHO (2010) oraz Rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Andrologicznego i Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych (2016).

Kontrola tworzona jest przy udziale specjalistów Polskiego Centrum Kształcenia Klinicznego Europejskiej Akademii Andrologii, Polskiego Towarzystwa Andrologicznego i portalu www.badanie-nasienia.pl, a ekspertami kontroli są specjaliści zajmujący się badaniem nasienia dla celów naukowych i klinicznych z całego kraju.

Kontrolą objęte będą takie parametry jak ruchliwość, żywotność, koncentracja i morfologia plemników. Część ocen będzie dokonywana w systemie elektronicznym, a część na materiale dostarczonym do laboratorium. W każdym roku kalendarzowym odbywać się będą 2 rundy kontroli.

Przypominamy, że obowiązek poddawania się międzylaboratoryjnej kontroli jakości dla wykonywanych badań jest obowiązkiem wynikającym z Ustawy o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 r., Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych.

Więcej informacji i zgłoszenia na www.spermcontrol.pl oraz w portalu www.badanie-nasienia.pl (http://badanie-nasienia.pl/o-badaniu-nasienia/miedzylaboratoryjna-kontrola-jakosci-badania-nasienia-wkrotce-dostepna/)


Zgłoszenia do Nagrody Młodych PTA przyjmujemy do 30 czerwca 2019 r. 

Więcej informacji w zakładce "Nagroda Młodych"


 

Nagrodę Młodych im. prof. Michała Bokińca Polskiego Towarzystwa Andrologicznego uzyskała w 2018 r. dr n. med. Aleksandra Rył ze Szczecina

za pracę pt. "Molecular analysis of the SRD5A1 and SRD5A2 genes in patients with benign prostatic hyperplasia with regard to metabolic parameters and selected hormone levels”. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2017, 14, 1318


Certyfikat PTA z andrologii klinicznej w 2018 r. uzyskało 17 lekarzy. 

Lista w zakładce "Certyfikat z andrologii klinicznej"

Gratulujemy!! 


Nowi androlodzy kliniczni z certyfikatem European Academy of Andrology w Polsce!

Podczas 10. Europejskiego Kongresu Andrologii w Budapeszcie w dniach 11-13 października 2018 r.  odbył się egzamin z andrologii klinicznej. W egzaminie brało udział 5 kandydatów z Polski. W wyniku egzaminu pisemnego i ustnego przeprowadzonego przez przedstawicieli Europejskiej Akademii Andrologii tytuł androloga uzyskali lek. med. Mariusz Kazmirowicz (Gdynia), dr hab. med. Piotr Kocełak (Katowice), dr med. Paweł Pilch (Kraków) i dr med. Artur Pietrusa (Katowice). 

 

 Gratulujemy!!