.  
  14 Dzien Andrologiczny - czytaj >>>

»  14 Dzien Andrologiczny - czytaj >>>
»  15 Dzien Andrologiczny - czytaj >>>
»  16 Dzien Andrologiczny - czytaj >>>
»  17 Dzien Andrologiczny - czytaj >>>
»  18 Dzien Andrologiczny - czytaj >>>
»  19 Dzien Andrologiczny - czytaj >>>
»  20 Dzien Andrologiczny - czytaj >>>

Sympozjum naukowo-szkoleniowe - 14. Dzień Andrologiczny

W dniach 18-20 października 2012 roku w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbyło się Sympozjum naukowo-szkoleniowe - 14. Dzień Andrologiczny organizowane przez Polskie Towarzystwo Andrologiczne wspólnie z Polskim Towarzystwem Diagnostyki Laboratoryjnej (przewodniczÂący - dr hab. med. Bogdan Solnica) oraz Fundację dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Spotkanie rozpoczęło się wręczeniem dyplomów Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Andrologicznego prof. Dimitriosowi Adamopoulosowi z Aten i prof. Leszkowi Bablokowi z Warszawy. Wręczono także Nagrodę Młodych Polskiego Towarzystwa Andrologicznego im. Prof. Michała Bokińca dr Annie Hejmej z Krakowa. Sympozjum zaszczycili swoją obecnością Prodziekan ds. Oddziału Medycyny Laboratoryjnej dr hab. n. farm. Ewa Balcerczak, prof. Andrzej Lewiński, konsultant krajowy z zakresu endokrynologii oraz prof. Marek Sosnowski, konsultant krajowy z zakresu urologii, którzy mówili o potrzebie rozwoju andrologii i dalszych jej perspektywach.

Wiodącym tematem Sympozjum były kontrowersje w diagnostyce andrologicznej. Uczestnicy z dużym zainteresowaniem wysłuchali wykładów oraz dyskusji klinicystów z diagnostami na temat praktycznego wykorzystania wyników badań w leczeniu, nowych metod diagnostycznych oraz błędów popełnianych w interpretacji wyników badań. Ważną częścią Sympozjum były warsztaty praktycznej oceny badania nasienia według standardów WHO z 2010 r.