.  
  15 Dzien Andrologiczny - czytaj >>>

»  14 Dzien Andrologiczny - czytaj >>>
»  15 Dzien Andrologiczny - czytaj >>>
»  16 Dzien Andrologiczny - czytaj >>>
»  17 Dzien Andrologiczny - czytaj >>>
»  18 Dzien Andrologiczny - czytaj >>>
»  19 Dzien Andrologiczny - czytaj >>>
»  20 Dzien Andrologiczny - czytaj >>>

W dniach 20–21 wrzeÂśnia 2013 roku w Hotelu Amber Baltic w Międzyzdrojach odbyło się
Sympozjum naukowo-szkoleniowe – 15 Dzień Andrologiczny organizowany przez Polskie
Towarzystwo Andrologiczne pod patronatem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (PUM)
w Szczecinie. Praktyczną stroną organizacji tego wydarzenia zajęła się Fundacja dla
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (FUMED) przy współpracy Komitetu Organizacyjnego
Sympozjum.
Spotkanie poprzedziły warsztaty poświęcone zastosowaniu wybranych metod oceny
plemników w mikroskopie świetlnym, zorganizowane pod kierownictwem dr hab. n. med.
Małgorzaty Piaseckiej. Część naukową Sympozjum rozpoczęło powitanie wygłoszone przez
Przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Andrologicznego, a jednocześnie Przewodniczącą
Komitetu Naukowego Sympozjum, prof. dr hab. med. Jolantę Słowikowską-Hilczer oraz
Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego prof. dr hab. n. med. Marię Laszczyńską.
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM dr hab. n. med. prof. nadzw. Beata Karakiewicz w
imieniu Rektora PUM prof. dr hab. n. med. Andrzeja Ciechanowicza oraz swoim wyraziła
słowa poparcia i uznania dla działalności w dziedzinie andrologii zespołu Zakładu Histologii i
Biologii Rozwoju Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
Następnie wykład wygłosił gość zaproszony prof. Gerhard Van der Horst z Uniwersytetu w
Western Cape w Republice Afryki Południowej. Jego wykład poświęcony był zastosowaniu
komputerowej analizy nasienia. Wręczono także Nagrodę Młodych Polskiego Towarzystwa
Andrologicznego im. Prof. Michała Bokińca dr n. biol. Marcie Zarzyckiej z Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie, która zaprezentowała wyniki nagrodzonej publikacji.
Tematyka Sympozjum była zróżnicowana. Sesje poświęcone były: 1) etiopatogenezie i
leczeniu niepłodności męskiej – roli czynnika genetycznego i środowiskowego, 2)
badaniom klinicznym w andrologii, 3) wpływowi starzenia na zdrowie mężczyzny i 4)
postępom w naukach podstawowych związanych z zagadnieniami andrologicznymi.
Uczestnicy z dużym zainteresowaniem wysłuchali wykładów oraz dyskusji klinicystów z
diagnostami oraz przedstawicielami nauk podstawowych. Spotkaniu naukowemu
towarzyszyło miłe wieczorne spotkanie towarzyskie, podczas którego zacieśniono kontakty
naukowe. Spotkanie zakończyło się zaproszeniem prof. dr hab. med. Romana Kotzbacha na
przyszłe Sympozjum Polskiego Towarzystwa Andrologicznego w Bydgoszczy.
Zobacz fotografie w zakładce „Kronika zdjęcia”.