.  
  16 Dzien Andrologiczny - czytaj >>>

»  14 Dzien Andrologiczny - czytaj >>>
»  15 Dzien Andrologiczny - czytaj >>>
»  16 Dzien Andrologiczny - czytaj >>>
»  17 Dzien Andrologiczny - czytaj >>>
»  18 Dzien Andrologiczny - czytaj >>>
»  19 Dzien Andrologiczny - czytaj >>>
»  20 Dzien Andrologiczny - czytaj >>>

W dniach 19-20 września 2014 roku w Hotelu City w Bydgoszczy odbyło się Sympozjum naukowo-szkoleniowe – 16 Dzień Andrologiczny organizowane przez Polskie Towarzystwo Andrologiczne pod patronatem Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (UMK). Praktyczną stroną organizacji tego wydarzenia zajęa się Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (FUMED) przy współpracy Komitetu Organizacyjnego Sympozjum.

Spotkanie poprzedziły warsztaty poświęcone diagnostyce genetycznej w niepłodności męskiej, zorganizowane pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Olgi Haus z Katedry i Zakładu Genetyki Klinicznej Collegium Medicum UMK. Część naukową Sympozjum rozpoczęło powitanie wygłoszone przez Przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Andrologicznego, a jednocześnie Przewodniczącą Komitetu Naukowego Sympozjum, prof. dr hab. med. Jolantę Słowikowską-Hilczer oraz Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego prof. dr hab. n. med. Romana Kotzbacha z Katedry Pielęgniarstwa i Położnictwa Collegium Medicum UMK. Słowa poparcia dla rozwoju dziedziny andrologii w Polsce wyrazili Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK prof. dr hab. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska oraz Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Urologicznego prof. dr hab. med. Zbigniew Wolski.

Ponieważ Sympozjum odbywało się w 20. Rocznicę powołania Polskiego Towarzystwa Andrologicznego, prof. dr hab. med. Grzegorz Jakiel wygłosił wykład wspomnieniowy o historii Towarzystwa. Następnie odbyła się ceremonia wręczenia medali za zasługi dla Polskiego Towarzystwa Andrologicznego pierwszemu Przewodniczącemu - prof. Krzysztofowi Kuli i drugiemu Przewodniczącemu - prof. Grzegorzowi Jakielowi. Wręczono także Nagrodę Specjalną Towarzystwa dr hab. n. med. Małgorzacie Piaseckiej z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie za wkład pracy włożony w redakcję książki pt. ”Układ płciowy męski. Badania kliniczne i doświadczalne”.

Nagrodę Młodych Polskiego Towarzystwa Andrologicznego im. Prof. Michała Bokińca otrzymała w tym roku dr n. biol. Anna Hejmej z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Sesje naukowe rozpoczęli goście zagraniczni prof. Jerzy Gajewski z Kanady, prof. Jacek Graczykowski z USA, prof. Ashraf Virmani z Włoch, a także dr. Javier Braveno z Hiszpanii. Prof. Krzysztof Kula wygłosił wykład na temat aktualnego tematu, jakim jest płeć tymczasowa. Tematyka Sympozjum poświęcona była głównie płodności męskiej m.in. niekorzystnemu wpływowi czynników środowiskowych, niektórych leków, stylu życia, a także nowym metodom diagnostycznym w niepłodności. Poruszano także tematykę zaburzeń seksualnych u mężczyzn, chorób prostaty i wad rozwojowych męskiego układu płciowego oraz postępów w naukach podstawowych związanych z zagadnieniami andrologicznymi. Wykładom towarzyszyły ciekawe dyskusje klinicystów z diagnostami oraz przedstawicielami nauk podstawowych. Spotkanie zakończyło się zaproszeniem prof. dr hab. med. Piotra Jędrzejczaka na Konferencję Polskiego Towarzystwa Andrologicznego w 2015 roku w Poznaniu.

Zobacz zdjęcia w zakładce "Kronika zdjęcia"