.  
  17 Dzien Andrologiczny - czytaj >>>

»  14 Dzien Andrologiczny - czytaj >>>
»  15 Dzien Andrologiczny - czytaj >>>
»  16 Dzien Andrologiczny - czytaj >>>
»  17 Dzien Andrologiczny - czytaj >>>
»  18 Dzien Andrologiczny - czytaj >>>
»  19 Dzien Andrologiczny - czytaj >>>
»  20 Dzien Andrologiczny - czytaj >>>


W dniach 16-17 października 2015 roku w Hotelu Poznański w Luboniu k. Poznania odbyła się Konferencja – 17 Dzień Andrologiczny organizowana przez Polskie Towarzystwo Andrologiczne. Praktyczną stroną organizacji tego wydarzenia zajęło się Biuro Organizacji Konferencji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przy współpracy Komitetu Organizacyjnego Sympozjum pod przewodnictwem prof. Piotra Jędrzejczaka i Komitetu Naukowego pod przewodnictwem prof. Jolanty Słowikowskiej-Hilczer.

Spotkanie poprzedziły warsztaty poświęcone ocenie plemników w dużym powiększeniu do wykorzystania w rozrodzie wspomaganym (IMSI, ang. Intracytoplasmic Morphologically Selected Sperm Injection) oraz automatycznej ocenie seminologicznej sponsorowane przez firmę TK Biotech.

Część naukową Konferencji rozpoczęło powitanie wygłoszone przez Przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Andrologicznego, a jednocześnie Przewodniczącą Komitetu Naukowego, prof. dr hab. med. Jolantę Słowikowską-Hilczer oraz Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego prof. dr hab. n. med. Piotra Jędrzejczaka z Klinika Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Następnie dr Anna Lipnicka, Sekretarz Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, wygłosiÂła wykład  na temat najnowszych aktów prawnych dotyczących diagnostyki andrologicznej. Dr Marta Sochaj przedstawiła możliwości uzyskania tytułu androloga klinicznego poprzez szkolenie i egzamin European Academy of Andrology. Wręczono Nagrodę Młodych Polskiego Towarzystwa Andrologicznego im. Prof. Michała Bokińca, którą w tym roku otrzymaÂła mgr biol. Ewelina Górowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Sesje naukowe rozpoczęli goście zagraniczni prof. Aleksander Giwercman i dr hab. Yvonne Lundberg-Giwercman ze Szwecji. Tematyka Konferencji była bardzo różnorodna. Omawiano zagadnienia związane z męską niepłodnością, infekcjami męskich narządów płciowych, wpływem leków oraz czynników środowiskowych na czynność męskiego układu płciowego,  a także nowe metody diagnostyczne w niepłodności i możliwości terapeutyczne. Poruszano także tematykę zaburzeń seksualnych u mężczyzn, chorób prostaty i wad rozwojowych męskiego układu płciowego oraz postępów w naukach podstawowych związanych z zagadnieniami andrologicznymi.  Dr Renata Walczak-Jędrzejowska przedstawiła propozycję Rekomendacji odnośnie badania nasienia, opracowaną przez przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Andrologicznego we współpracy z Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych. Po raz pierwszy podczas Dnia Andrologicznego była także możliwość przedstawienia własnych wyników badań w postaci krótkich prezentacji. Wykładom towarzyszyły dyskusje klinicystów z diagnostami oraz przedstawicielami nauk podstawowych.

Podczas Konferencji odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Andrologicznego, podczas którego zdecydowano o wyborze na następną kadencję (2015-2019) Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej w tym samym składzie. Zdecydowano również o wyborze Członków Honorowych Polskiego Towarzystwa Andrologicznego w osobach: prof. Ewy Rajpert-DeMeyts (Dania) i prof. Krzysztofa Kuli.

Spotkanie zakończyło się zaproszeniem dr med. Mariusza Łukaszuka na Konferencję Polskiego Towarzystwa Andrologicznego w 2016 roku w Gdańsku.

Zobacz zdjęcia w zakładce "Kronika zdjęcia"