.  
  18 Dzien Andrologiczny - czytaj >>>

»  14 Dzien Andrologiczny - czytaj >>>
»  15 Dzien Andrologiczny - czytaj >>>
»  16 Dzien Andrologiczny - czytaj >>>
»  17 Dzien Andrologiczny - czytaj >>>
»  18 Dzien Andrologiczny - czytaj >>>
»  19 Dzien Andrologiczny - czytaj >>>
»  20 Dzien Andrologiczny - czytaj >>>

W dniach 30 września - października 2016 roku w Hotelu Novotel Marina w Gdańsku odbyła się Konferencja–18 Dzień Andrologiczny organizowana przez Polskie Towarzystwo Andrologiczne. Praktyczną stroną organizacji tego wydarzenia zajęło się Biuro Organizacji Konferencji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przy współpracy Komitetu Organizacyjnego Sympozjum pod przewodnictwem dr Mariusza Łukaszuka i Komitetu Naukowego pod przewodnictwem prof. Jolanty Słowikowskiej-Hilczer.

Spotkanie poprzedziły warsztaty pt. „Kryteria zasadności interwencji seksuologicznej: między normą a patologią” prowadzone przez dr n. med. Roberta Kowalczyka kierownika Zakładu Seksuologii Wydziału Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Konferencję rozpoczęło powitanie wygłoszone przez Przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Andrologicznego prof. dr hab. med. Jolantę Słowikowską-Hilczer. Wręczono statuetkę i dyplom Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Andrologicznego prof. Ewie Rajpert-DeMeyts z Department of Growth and Reproduction w Kopenhadze.  Wręczono również Nagrodę Młodych Polskiego Towarzystwa Andrologicznego im. Prof. Michała Bokińca, którą w tym roku otrzymała dr Marta Olszewska z Zakładu Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu. Ze względu na to, że Laureatka nie mogła osobiście uczestniczyć w Konferencji, przedstawiła pracę za pośrednictwem Skype’a. Dr hab. Renata Walczak-Jędrzejowska poinformowała o zakończeniu prac nad Rekomendacjami PTA i KIDL pt. „Podstawowe badanie nasienia wg standardów Światowej Organizacji Zdrowia z roku 2010”. Prof. Jolanta Słowikowska-Hilczer przedstawiła lekarzy, którzy w 2016 r. uzyskali tytuł androloga klinicznego European Academy of Andrology oraz poinformowaÂła o ukazaniu się polskiej wersji rekomendacji EAU na temat hipogonadyzmu męskiego i zaburzeń seksualnych u mężczyzn w czasopiśmie „Postępy Andrologii Online”. Prof. Piotr Jędrzejczak przedstawił zasady przyznawania Certyfikatu PTA z andrologii klinicznej. Prof. Małgorzata Piasecka omówiła aktualną sytuację czasopisma „Postępy Andrologii Online”.   

Oprócz wykładowców z Polski część naukowÂą Konferencji uhonorowali swoją obecnością goście zagraniczni prof. Ewa Rajpert-DeMeyts z Danii, prof. Gerhard Van der Horst i prof. Stefan Du Plessiss z RPA, prof. Aleksander Giwercman ze Szwecji, prof. Frederick Wu i dr Gulam Bahadur z Wlk. Brytanii. Tematyka Konferencji obejmowała problemy męskiej niepłodności oraz zagadnienia urologiczne i endokrynologiczne istotne w andrologii, a także osiągnięcia w badaniach podstawowych dotyczÂących fizjologii i patologii męskiego układu płciowego.  Przedstawiano także wyniki własnych badań w postaci krótkich prezentacji.

Spotkanie zakończyło się zaproszeniem dr hab. Małgorzaty Kotuli-Balak i dr Leszka Bergiera na Konferencję Polskiego Towarzystwa Andrologicznego - 19 Dzień Andrologiczny w 2017 roku w Krakowie.