.  
  20 Dzien Andrologiczny - czytaj >>>

»  14 Dzien Andrologiczny - czytaj >>>
»  15 Dzien Andrologiczny - czytaj >>>
»  16 Dzien Andrologiczny - czytaj >>>
»  17 Dzien Andrologiczny - czytaj >>>
»  18 Dzien Andrologiczny - czytaj >>>
»  19 Dzien Andrologiczny - czytaj >>>
»  20 Dzien Andrologiczny - czytaj >>>

W dniach 26-27 października 2018 roku w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyła się jubileuszowa Konferencja – 20 Dzień Andrologiczny organizowana wspólnie przez Polskie Towarzystwo Andrologiczne (PTA) i Międzynarodowe Naukowe Towarzystwo Wspierania i Rozwoju Technologii Medycznych (MNTWRTM). Praktyczną stroną organizacji tego wydarzenia zajęła się Agencji Cumulus przy współpracy Komitetu Organizacyjnego Sympozjum pod przewodnictwem dr Szymona Bakalczuka i prof. Artura Wdowiaka oraz Komitetu Naukowego pod przewodnictwem prof. Jolanty Słowikowskiej-Hilczer.

Spotkanie poprzedził w dniu 25 października egzamin testowy z andrologii klinicznej, po raz drugi organizowany przez Polskie Towarzystwo Andrologiczne. Uczestniczyło w nim 19 lekarzy, z których 17 uzyskało pozytywny wynik i otrzymało Certyfikat PTA z andrologii klinicznej.

Część naukową Konferencji rozpoczęło powitanie wygłoszone przez Przewodniczącą PTA prof. dr hab. med. Jolantę Słowikowską-Hilczer, Przewodniczącego MNTWRTM prof. Artura Wdowiaka oraz Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego dr Szymona Bakalczuka.

Wręczono Nagrodę Młodych Polskiego Towarzystwa Andrologicznego im. Prof. Michała Bokińca, którą za rok 2017 otrzymała dr n. med. Aleksandra Rył ze Szczecina. Laureatka w krótkiej prezentacji przedstawiła nagrodzoną pracę.

Jako pierwszy wystąpił prof. Zbigniew Izdebski z Katedry Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Katedry Humanizacji Medycyny i Seksuologii, Uniwersytetu Zielonogórskiego z wykładem na temat zdrowia seksualnego mężczyzn w Polsce.

W sesjach naukowych wykłady wygłosili goście zagraniczni prof. Gerhard Van der Horst i prof. Stefan Du Plessis z Republiki Południowej Afryki, prof. Birute Żilajtiene z Litwy,  dr Hiva Alipour i dr Fereshteh Dardmeh z Danii oraz dr Thomas Tang z Irlandii. Ponadto wykłady wygłosiło wielu znakomitych wykładowców z Polski. Tematyka dotyczyła zagadnień związanych z męską płodnością, wpływem zaburzeń endokrynologicznych na czynność męskiego układu płciowego, możliwościami terapii urologicznych w zaburzeniach erekcji i wielu innych. Omawiano także metody diagnostyczne i możliwości terapeutyczne w niepłodności. Przedstawiciele nauk podstawowych przedstawili wyniki najnowszych badań związanych z fizjologią i patologią męskiego układu płciowego. Dużym zainteresowaniem cieszyła się także sesja krótkich prezentacji naukowych. W sesji MNTWRTM poruszano tematy związane z problemami ciąży po IVF.

Spotkanie zakończyło się podziękowaniami dla wykładowców, uczestników, organizatorów i sponsorów Konferencji oraz zaproszeniem Przewodniczącej PTA na Konferencję Polskiego Towarzystwa Andrologicznego w 2019 roku, która odbędzie się w Łodzi.