.  
  SKŁAD ZARZĄDU GŁÓWNEGO


 

Kadencja Zarządu Głównego 2015-2019

Przewodnicząca:   

Prof. dr hab. med. Jolanta Słowikowska-Hilczer
Zakład Endokrynologii Płodności
Katedra Andrologii i Endokrynologii Płodności
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
91-425 Łódź ul. S. Sterlinga 5

 

Vice-przewodnicząca:

Prof. dr hab. med. Barbara Darewicz
Klinika Urologii
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
15-276 Białystok ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a

 

Sekretarz:

Prof. dr hab. n. med. Maria Laszczyńska
Zakład Histologii i Biologii Rozwoju
Pomorski Uniwersytet Medyczny
71-210 Szczecin  ul. Żołnierska 48

 

Skarbnik:

Dr hab. n. med. Renata Walczak-Jędrzejowska
Zakład Endokrynologii Płodności
Katedra Andrologii i Endokrynologii Płodności
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
91-425 Łódź ul. S. Sterlinga 5Członkowie:
 

Dr med. Szymon Bakalczuk
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1
20-081 Lublin, ul. S. Staszica 16

 

Dr med. Leszek Bergier
Diagnostyka Sp. z o.o.
31-864 Kraków ul. Prof. M. Życzkowskiego 16

 

Prof. dr hab. biol. Barbara Bilińska
Zakład Endokrynologii
Instytut Zoologii Badań Biomedycznych
Uniwersytetu Jagiellońskiego
30-387 Kraków ul. Gronostajowa 9

 
 

Prof. dr hab. med. Grzegorz Jakiel
I Klinika Położnictwa i Ginekologii CMKP 
Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego 
00-416 Warszawa ul. Czerniakowska 231

 


Prof. dr hab. med. Piotr Jędrzejczak
Klinika Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
60-535 Poznań ul. Polna 33

 


Prof. dr hab. med. Krzysztof Kula


 

Prof. dr hab. med. Marek Mędraś
Katedra i Klinika Endokrynologii,
Diabetologii i Leczenia Izotopami
Uniwersytet Medyczny we WrocÂławiu
50-367 WrocÂław ul. L. Pasteura 4