.  
  LEKARZE


Certyfikat PTA z andrologii klinicznej

Informacje

(otwórz link)

 


 

 


Lekarze posiadający Certyfikat z andrologii klinicznej 

(otwórz link)

 


 

Rekomendacje odnośnie postępowania diagnostycznego i terapeutycznego są opublikowane w czasopiśmie "Postępy Andrologii Online" 

www.postepyandrologii.pl

 


Szkolenia

 

Obecnie w Polsce nie jest oficjalnie uznana specjalizacja z andrologii. Polskie Towarzystwo Andrologiczne podjęło inicjatywę nadawania Certyfikatu z "andrologii klinicznej". Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce Certyfikat z Andrologii Klinicznej.

Istnieje także możliwość uzyskania europejskiego tytulu androloga klinicznego przyznawanego przez Europejską Akademię Andrologii (European Academy of Andrology - EAA).

EAA przeprowadza co roku międzynarodowe egzaminy specjalizacyjne z andrologii klinicznej, zwykle przy okazji kongresu o tematyce andrologicznej. Do egzaminu dopuszczani są kandydaci, którzy są urologami lub endokrynologami (wyjątkowo z innymi specjalizacjami) odbyli staż w jednym z centrów EAA (w Polsce centrum w Łodzi - kierownik prof. dr hab. med. Jolanta Słowikowska-Hilczer) oraz są przez to Centrum oficjalnie rekomendowani. Koszt egzaminu to 300 Euro. Egzamin odbywa się w języku angielskim. Składa się z części pisemnej (test), ustnej (rozmowa na temat przypadków przedstawionych w formie opisu: diagnostyka, rozpoznanie, leczenie) i praktycznej (interpretacja obrazów histopatologicznych jąder i obrazów ultrasonograficznych męskiego układu płciowego). Dokładne informacje znajdują się na stronie www.andrologyacademy.net 

Dotychczas w Polsce specjalizację EAA z andrologii klinicznej uzyskali: prof. dr hab. med. Krzysztof Kula w 1994 r., prof. dr hab. med. Jolanta Słowikowska-Hilczer w 1999 r., dr med. Elżbieta Oszukowska w 2000 r. i dr med. Marek Ciesielski w 2010 r., lek. med. Piotr Świniarski w 2012 r., lek. med. Michał Kupś, lek. med. Marta Sochaj, lek. med. Tomasz Purwin w 2014 r., lek. med. Marta Skrodzka, dr med. Katarzyna Jankowska, lek. med. Marcin Radko, dr med. Radosław Maksym w 2016 r., dr med. Sylwia Szpak-Ulczok i lek. med. Łukasz Wojnar w 2017 r., lek. med. Mariusz Kazmirowicz, dr hab. med. Piotr Kocełak, dr med. Paweł Pilch i dr med. Artur Pietrusa w 2018 r.

EAA organizuje kursy edukacyjne w języku angielskim pokrywające cały zakres zagadnień, których znajomość jest wymagana do egzaminu specjalizacyjnego (niepłodność, genetyka, epigenetyka i embriologia w andrologii, hipogonadyzm i inne zaburzenia endokrynologiczne i metaboliczne związane z andrologią, nowotwory męskiego układu płciowego, stany zapalne układu moczowo-płciowego, zaburzenia seksualne u mężczyzn, możliwości diagnostyczne i terapeutyczne w chorobach andrologicznych oraz metody stosowane w badaniach naukowych w dziedzinie andrologii). Kursy odbywają się w różnych Centrach Kształcenia Klinicznego EAA w Europie. Informacje o ich terminach można znaleźć na stronie internetowej Polskiego Centrum Kształcenia Klinicznego w Łodzi www.andrologia-eaa.umed.lodz.pl.

W 1995 roku Katedra Andrologii i Endokrynologii Płodności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi otrzymała w drodze konkursu, jako jeden z 5, a obecnie jeden z 23 w Europie, i jedyny ośrodek w kraju, afiliację jako Centrum Kształcenia Klinicznego EAA. Afiliacja została wznowiona w 2002 i 2011 r. Działalność Centrum podlega zewnętrznej kontroli merytorycznej i jakości badaĂą diagnostycznych przeprowadzanych przez Komisję Akredytacji Centrów EAA. Od 1995 roku EAA afiliowało 23 swoje centra w Europie (L'Aquila, Ancona, Barcelona, Bonn, Budapeszt, Florencja, Munster, Malmo, Kopenhaga, Rotterdam, Łódź, Rzym, Gizen, Gent, Lipsk, Bruksela, Leuven, Katania, Sztokholm, Manchester, Tartu, Los Angeles, Halle). Centrum Kształcenia Klinicznego EAA w Łodzi prowadzi szkolenia z andrologii dla lekarzy chcących przystąpić do egzaminu EAA. Informacje znajdują się na stronie www.andrologia-eaa.umed.lodz.pl.

EAA wspiera działalność andrologiczną w Europie i wydaje czasopismo Andrology. Więcej na temat EAA można przeczytać na stronie www.andrologyacademy.net.


 


            PROGRAM EDUKACYJNY Z ANDROLOGII KLINICZNEJ
                      EUROPEJSKIEJ AKADEMII ANDROLOGII


Centra Kształcenia Klinicznego EAA

Centrum Kształcenia Klinicznego EAA może być oparte o jedną jednostkę lub o kilka współpracujących instytucji klinicznych i badawczych. Centrum powinno spełniać następujące warunki:

 1. Dyrektor Centrum jest specjalistą andrologiem certyfikowanym przez EAA oraz jest znany międzynarodowemu środowisku naukowemu.
 2. Działalność kliniczna Centrum opiera się o poradnię andrologiczną, w której przyjmowani są mężczyżni z niepłodnością, hipogonadyzmem,  zaburzeniami seksualnymi (zaburzenia erekcji i wytrysk przedwczesny) i ginekomastią, chłopcy z opóźnionym i przedwczesnym dojrzewaniem płciowym oraz osoby z zaburzeniami różnicowania płciowego.
 3. Centrum współpracuje z urologami, endokrynologami, ginekologami, seksuologami, pediatrami, genetykami, psychologami i diagnostami laboratoryjnymi.
 4. Działalność laboratoryjna Centrum obejmuje: badanie nasienia zgodnie ze standardami WHO (podanymi w „WHO Laboratory manual for the examination and processing of human semen”, WHO, 2010), ocenę histopatologiczną bioptatów z jąder, oznaczenia hormonalne oraz ultrasonografię męskiego układu płciowego.
 5. Centrum wykazuje się pracami naukowymi z dziedziny andrologii, opublikowanymi w krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych.
 6. Centrum organizuje kursy obejmujące całość zagadnień związanych z andrologią.
 7. Centrum szkoli lekarzy z zakresu andrologii, przygotowuje ich do egzaminu EAA z andrologii klinicznej i wydaje list rekomendacyjny. 


Program kształcenia z zakresu andrologii klinicznej

1) Szkolenia z andrologii klinicznej

Aby zostać certyfikowanym specjalistą andrologiem klinicznym, należy spełnić następujące wymagania:

 • Specjalizacja z urologii lub endokrynologii. Wyjątkowo dopuszczani są specjaliści z innych dziedzin, jeśli mają udokumentowaną działalność w zakresie andrologii np. działalność naukową. 
 • 18 miesięcy szkolenia w zakresie andrologii, głównie w centrach akredytowanych przez EAA, a także innych zajmujących się jedną z dziedzin obejmujących zagadnienia andrologiczne. 
 • Kandydat musi udokumentować ilość pacjentów andrologicznych, z ktorymi miał kontakt podczas szkolenia. 
 • Kandydat musi uczestniczyć w szkoleniach i konferencjach o tematyce andrologicznej.
 • Kandydat za różne aktywności szkoleniowe musi zdobyć łącznie 90 punktów kredytowych (80% aktywność kliniczna, 20% inna). Patrz kwestionariusz.
 • Za wcześniejsze doświadczenie w dziedzinach medycyny związanych z andrologią np. urologia, endokrynologia może być dodanych 30 punktów kredytowych.

2) Egzamin z andrologii klinicznej EAA

Dyrektor Centrum Kształcenia Klinicznego EAA ocenia uzyskaną wiedzę i umiejętności kandydata i na tej podstawie wydaje list rekomendacyjny dla EAA. Kandydaci powinni dostarczyć wymaganą dokumentację (życiorys, poświadczoną przez kierowników centrów medycznych aktywność kliniczną, certyfikaty uczestnictwa w kursach i konferencjach). Szkolenie jest zakończone egzaminem przeprowadzanym przez międzynarodową komisję EAA. Koszt egzaminu to 300 Euro. Egzamin odbywa się w języku angielskim. Składa się z części pisemnej (test), ustnej (rozmowa na temat przypadków przedstawionych w formie opisu: diagnostyka, rozpoznanie, leczenie) i praktycznej (interpretacja obrazów histopatologicznych jąder i obrazów ultrasonograficznych męskiego układu płciowego). 

3) Certyfikat androloga klinicznego EAA

Na podstawie pomyślnego wyniku egzaminu kandydaci otrzymują certyfikat andrologia klinicznego wydany przez EAA.

 

Informacje EAA na temat szkolenia